Om

Kort om mig:
Jag är egenföretagare och varit aktiv privat på finansmarknaden i perioder sedan 10 år tillbaka.
Jag försöker vara långsiktig i mina investeringar och tror starkt på Warren Buffets ideer kring att köpa och aldrig sälja.  


Syfte med denna blogg:
Främsta syftet med denna blogg är för mig själv att kunna gå tillbaka och se hur jag har resonerat i olika situationer.
Anledningen till varför jag vill dokumentera mina analyser och resonemang är på grund av min tro på att historien kommer att upprepas. Jag är övertygad om att jag i framtiden kommer att resonera på liknande sätt som jag gör idag och då vill jag kunna ha belägg för om mina resonemang är korrekta eller felaktiga.


Avkastningsmålsättning:

10 % utdelningstillväxt per år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar