tisdag 24 juli 2018

Varför ICA kommer vara förlorare när livsmedelsbranschen blir mer digital.

Världen över har all typ av handel blivit mer och mer digital och näthandeln fortsätter ta över den klassiska fysiska handeln. Det har redan skett och ser man på Hennes&Mauritz som exempel så kan det visa sig riktigt svårt att ställa om till näthandel. 

När det kommer till dagligvaruhandeln har utvecklingen inte gått lika långt som för klädbranschen men omställningen kommer även att komma till livsmedelsbranschen. 

För att komma in på ämnet om varför jag tror att ICA kommer vara förloraren på digitaliseringen av livsmedelsbranschen behöver vi gå igenom varför ICA har blivit den marknadsledande aktören i Sverige till att börja med.

Centralisering viktigt för lönsamheten

ICA till skillnad från COOP och Axfood har alltid varit fokuserade på franchisetagare ”Handlare” som drivit varje enskild butik enligt eget huvud. Både COOP och Axfood har också franchisetagare men inte i samma utsträckning som ICA och ICA har vissa butiker som är centralt ägda men inte i samma utsträckning som konkurrenterna.

Tack vare att ICA hade stor fokus på deras handlare som fick driva sin egen butik fast med hjälp av centralt inköp kunde varje handlare anpassa deras butik både när det kommer till utbud av varor och utseende för att passa till den lokala kundkretsen. Det tror jag har varit anledningen till den stora framgång som ICA har haft under de senaste decenierna. Men detta tror jag kommer att ändras i samband med att digitaliseringen sker. 

Matkassar och handel av matvaror via nätet ökar kraftigt och det innebär en stor förändring för de handlare som driver sin egen butik under varumärket ICA.

Matkassar

Om du idag handlar en matkasse på nätet från en ICA butik får sannolikt den enskilda handlaren en liten del av den vinsten men den stora delen tillfaller ICA. Samtidigt förlorar då handlaren den kunden som skulle ha handlat i den fysiska butiken och missar därmed stor del av intäkten. För att få matkassar att vara lönsamt krävs även stordrift. Man kan se på exempel som Linas matkasse mm som behövde betydande volymer för att få ihop sin lönsamhet och varje enskild ICA butik har svårt att nå de volymer som krävs för att få den lönsamheten.

E-handel

Sedan kan man säga att alla ICA butikers webshoppar ser ut på exakt samma sätt vilket gör att det är svårt att särskilja sig från andra aktörer och varje ICA handlare verkar inte kunna anpassa webshoppen till deras kundgrupp som de kan med den fysiska butiken.


Detta är en stor skillnad från Axfood, COOP, mm som har mer centraliserat och därför kan se helheten istället för varje enskild butik som resultatenhet som ICA handlare behöver.

Man ska inte glömma att det en gång i tiden var så att de bästa handlarna från COOP mm gick till ICA för att det var mer lönsamt. Om lönsamheten att driva ICA butik sjunker kommer det motsatta att ske och då kommer de absolut bästa ICA handlarna att lämna ICA för att istället hjälpa någon av konkurrenterna att skapa framgång.

Nu har det talats om att ICA ska investera miljardbelopp i ny e-handelslösning och det kanske kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar men om det inte i slutändan är en förbättring för de enskilda handlarna tror jag att ICA kommer tappa den marknadsledande ställningen som de idag har i Sverige. 


söndag 22 juli 2018

Sverigedemokraterna vinnare från 2018 års riksdagsval oavsett utgång

Nu är det inte så långt kvar till den 9 september då det är dags för riksdagsval i Sverige. 
Som alltid inför uppstart till val så kommer spekulationer om hur utfallet i valet kommer att utspela sig. 

I de mätningar som har blivit publicerade kan man generellt sätt säga att det på förhand endast finns en vinnare när det kommer till ökat väljarstöd och det är Sverigedemokraterna. 
Samtidigt finns det flertalet förlorare men de största förlorarna är Kristdemokraterna och Miljöpartiet är på gränsen till att komma under 4 % gränsen och inte ta sig in i riksdagen.

Det är svårt att sia kring exakt hur valet kommer att utspela sig och vilket parti som får exakt hur många röster. Det som är intressant är vilka möjliga utfall som finns när det sedan ska bildas regering.

Tänkte gå igenom ett scenario och hur det skulle kunna spela ut sig långsiktigt och varför jag tror att Sverigedemokraterna är det partiet som även på långsikt kommer vara vinnare från detta val oavsett hur många röster de får i detta val.

Om Kristdemokraterna och Miljöpartiet inte kommer över 4 % gränsen och därför inte kommer in i riksdagen så blir regeringsbildandet otroligt svårt. (Blir svårt oavsett men detta bidrar till att det blir ännu svårare att få ihop en stabil regering)

Jag tror heller inte att något riksdagsparti idag skulle vara intresserat av att bilda regering med Sverigedemokraterna vilket gör att det endast finns ett fåtal möjligheter kvar att bilda regering. 


Extrem minoritetsregering. 

Utan miljöpartiet blir en Vänster och Socialdemokratisk regering så svag att det kommer bli extremt svårt att få igenom någon form av beslut genom riksdagen. 
Det samma gäller för alliansen utan miljöpartiet. 

Problematiken med minoritetsregeringar som har visat sig under denna mandatperiod är att det är svårt att få igenom beslut och att kompromisser kommer att behöva göras för att få igenom den politiken som partierna står för.
I båda dessa fallen blir också Sverigedemokraterna vågmästare och kommer att ha möjligheten att gå med på de förslag som de håller med om och vise versa. 

Sverigedemokraterna har möjligheten att under även nästa mandatperiod försvåra regeringsarbetet och berätta för svenska folket att det hade varit bättre om de hade fått vara med och bilda regering. Dvs stå utanför och kasta skit på de som försöker arbeta. 

En viktig reflektion från de partiledardebatter, valtal mm som genomförts, det är mer pajkastning än diskussioner om hur man ska skapa ett bättre Sverige.  

Regering Socialdemokrater och Moderater


Jag har tidigare tagit upp detta scenario och jag tror att det skulle vara det bästa för Sverige då detta skulle skapa en stabil regering som förhoppningsvis skulle kunna få egen majoritet i riksdagen. 

Grundpolitiken som förs i Moderaterna och Socialdemokraterna är egentligen inte så skild från varandra och skulle kunna fundera utmärkt.
Problematiken med detta är att S och M alltid har varit huvudmotståndare och därför har svårt att släppa egot och ta det bästa beslutet för Sverige. 

Vidare har vi det andra stora problemet och det är att följdeffekten sannolikt skulle bli att både S och M skulle tappa röster till nästa valperiod dvs 2022. Det på grund av att det finns väljare som röstar på M för att man inte vill rösta på S och samma sak tvärt om. 

Sannolikt blir även där Sverigedemokraterna vinnarna i längden då dessa väljare som nu varken kan rösta på M eller S i och med att de nu samarbetar till viss del kommer att övergå till Sverigedemokraterna.

Framtiden

Jag är orolig för svensk politiks framtid och man ska inte glömma att även Nazistpariet blev folkligt valt under tidigt 1930 tal i Tyskland. Vad kommer att hända 2022?