tisdag 24 juli 2018

Varför ICA kommer vara förlorare när livsmedelsbranschen blir mer digital.

Världen över har all typ av handel blivit mer och mer digital och näthandeln fortsätter ta över den klassiska fysiska handeln. Det har redan skett och ser man på Hennes&Mauritz som exempel så kan det visa sig riktigt svårt att ställa om till näthandel. 

När det kommer till dagligvaruhandeln har utvecklingen inte gått lika långt som för klädbranschen men omställningen kommer även att komma till livsmedelsbranschen. 

För att komma in på ämnet om varför jag tror att ICA kommer vara förloraren på digitaliseringen av livsmedelsbranschen behöver vi gå igenom varför ICA har blivit den marknadsledande aktören i Sverige till att börja med.

Centralisering viktigt för lönsamheten

ICA till skillnad från COOP och Axfood har alltid varit fokuserade på franchisetagare ”Handlare” som drivit varje enskild butik enligt eget huvud. Både COOP och Axfood har också franchisetagare men inte i samma utsträckning som ICA och ICA har vissa butiker som är centralt ägda men inte i samma utsträckning som konkurrenterna.

Tack vare att ICA hade stor fokus på deras handlare som fick driva sin egen butik fast med hjälp av centralt inköp kunde varje handlare anpassa deras butik både när det kommer till utbud av varor och utseende för att passa till den lokala kundkretsen. Det tror jag har varit anledningen till den stora framgång som ICA har haft under de senaste decenierna. Men detta tror jag kommer att ändras i samband med att digitaliseringen sker. 

Matkassar och handel av matvaror via nätet ökar kraftigt och det innebär en stor förändring för de handlare som driver sin egen butik under varumärket ICA.

Matkassar

Om du idag handlar en matkasse på nätet från en ICA butik får sannolikt den enskilda handlaren en liten del av den vinsten men den stora delen tillfaller ICA. Samtidigt förlorar då handlaren den kunden som skulle ha handlat i den fysiska butiken och missar därmed stor del av intäkten. För att få matkassar att vara lönsamt krävs även stordrift. Man kan se på exempel som Linas matkasse mm som behövde betydande volymer för att få ihop sin lönsamhet och varje enskild ICA butik har svårt att nå de volymer som krävs för att få den lönsamheten.

E-handel

Sedan kan man säga att alla ICA butikers webshoppar ser ut på exakt samma sätt vilket gör att det är svårt att särskilja sig från andra aktörer och varje ICA handlare verkar inte kunna anpassa webshoppen till deras kundgrupp som de kan med den fysiska butiken.


Detta är en stor skillnad från Axfood, COOP, mm som har mer centraliserat och därför kan se helheten istället för varje enskild butik som resultatenhet som ICA handlare behöver.

Man ska inte glömma att det en gång i tiden var så att de bästa handlarna från COOP mm gick till ICA för att det var mer lönsamt. Om lönsamheten att driva ICA butik sjunker kommer det motsatta att ske och då kommer de absolut bästa ICA handlarna att lämna ICA för att istället hjälpa någon av konkurrenterna att skapa framgång.

Nu har det talats om att ICA ska investera miljardbelopp i ny e-handelslösning och det kanske kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar men om det inte i slutändan är en förbättring för de enskilda handlarna tror jag att ICA kommer tappa den marknadsledande ställningen som de idag har i Sverige. 


söndag 22 juli 2018

Sverigedemokraterna vinnare från 2018 års riksdagsval oavsett utgång

Nu är det inte så långt kvar till den 9 september då det är dags för riksdagsval i Sverige. 
Som alltid inför uppstart till val så kommer spekulationer om hur utfallet i valet kommer att utspela sig. 

I de mätningar som har blivit publicerade kan man generellt sätt säga att det på förhand endast finns en vinnare när det kommer till ökat väljarstöd och det är Sverigedemokraterna. 
Samtidigt finns det flertalet förlorare men de största förlorarna är Kristdemokraterna och Miljöpartiet är på gränsen till att komma under 4 % gränsen och inte ta sig in i riksdagen.

Det är svårt att sia kring exakt hur valet kommer att utspela sig och vilket parti som får exakt hur många röster. Det som är intressant är vilka möjliga utfall som finns när det sedan ska bildas regering.

Tänkte gå igenom ett scenario och hur det skulle kunna spela ut sig långsiktigt och varför jag tror att Sverigedemokraterna är det partiet som även på långsikt kommer vara vinnare från detta val oavsett hur många röster de får i detta val.

Om Kristdemokraterna och Miljöpartiet inte kommer över 4 % gränsen och därför inte kommer in i riksdagen så blir regeringsbildandet otroligt svårt. (Blir svårt oavsett men detta bidrar till att det blir ännu svårare att få ihop en stabil regering)

Jag tror heller inte att något riksdagsparti idag skulle vara intresserat av att bilda regering med Sverigedemokraterna vilket gör att det endast finns ett fåtal möjligheter kvar att bilda regering. 


Extrem minoritetsregering. 

Utan miljöpartiet blir en Vänster och Socialdemokratisk regering så svag att det kommer bli extremt svårt att få igenom någon form av beslut genom riksdagen. 
Det samma gäller för alliansen utan miljöpartiet. 

Problematiken med minoritetsregeringar som har visat sig under denna mandatperiod är att det är svårt att få igenom beslut och att kompromisser kommer att behöva göras för att få igenom den politiken som partierna står för.
I båda dessa fallen blir också Sverigedemokraterna vågmästare och kommer att ha möjligheten att gå med på de förslag som de håller med om och vise versa. 

Sverigedemokraterna har möjligheten att under även nästa mandatperiod försvåra regeringsarbetet och berätta för svenska folket att det hade varit bättre om de hade fått vara med och bilda regering. Dvs stå utanför och kasta skit på de som försöker arbeta. 

En viktig reflektion från de partiledardebatter, valtal mm som genomförts, det är mer pajkastning än diskussioner om hur man ska skapa ett bättre Sverige.  

Regering Socialdemokrater och Moderater


Jag har tidigare tagit upp detta scenario och jag tror att det skulle vara det bästa för Sverige då detta skulle skapa en stabil regering som förhoppningsvis skulle kunna få egen majoritet i riksdagen. 

Grundpolitiken som förs i Moderaterna och Socialdemokraterna är egentligen inte så skild från varandra och skulle kunna fundera utmärkt.
Problematiken med detta är att S och M alltid har varit huvudmotståndare och därför har svårt att släppa egot och ta det bästa beslutet för Sverige. 

Vidare har vi det andra stora problemet och det är att följdeffekten sannolikt skulle bli att både S och M skulle tappa röster till nästa valperiod dvs 2022. Det på grund av att det finns väljare som röstar på M för att man inte vill rösta på S och samma sak tvärt om. 

Sannolikt blir även där Sverigedemokraterna vinnarna i längden då dessa väljare som nu varken kan rösta på M eller S i och med att de nu samarbetar till viss del kommer att övergå till Sverigedemokraterna.

Framtiden

Jag är orolig för svensk politiks framtid och man ska inte glömma att även Nazistpariet blev folkligt valt under tidigt 1930 tal i Tyskland. Vad kommer att hända 2022? 

torsdag 21 juni 2018

Fördelar och nackdelar med en startup


För många är det inte alls ett alternativ att arbeta i en startup medan andra älskar det. 
Jag har alltid älskat det även om det självklart har sina baksidor. När folk frågar hur det är att arbeta i en startup brukar jag svara att det är det bästa som finns och det värsta. Höjdpunkterna går inte att slå men det samma gäller nederlagen som är värre än nederlag på större företag. Tänkte därför dela med mig av mina erfarenheter kring att arbeta i ett startup.  

Vad är en startup?

Till att börja med måste en startup definieras så att det är tydligt vilket typ av företag jag pratar om. En startup enligt mig är ett nystartat företag som har ambitioner att kraftigt expandera. Men det finns en tidsbegränsning enligt mig för hur länge ett bolag kan klassas som startup och den gränsen går vid ca 3-4 år. Har företaget varit verksamt längre än så är det inte längre ett startup utan istället ett kraftigt expanderande företag. 
Det skulle innebära att t.ex. Klarna, Spotify, Airbnb mm inte längre kan kalla sig startup även om många andra skulle kalla de för startup. 

Fördelar med en startup

Som jag inledde denna text med så är höjdpunkterna i en startup något som jag inte upplevt någon annan stans. När man lyckas nå en bit på vägen mot de mål eller grundtankar som satts när företaget startades är lyckan större än något annat. Finns det dessutom ett litet tight team som blivit som sin familj att dela denna lycka med så upplever jag en sådan high att det inte går att beskriva. 
Utöver känslan av att lyckas och att se att ens hårda arbete gett avkastning så finns det 3 huvudpunkter som behöver lyftas. 

-      Möjligheten till delägarskap

även om man inte är med och grundar företaget så finns ofta möjligheten att bli delägare i en startup om man kommer in tidigt i bolagets resa. Att få bli delägare ger ytterligare ett perspektiv på att arbeta och möjligheten att påverka företaget blir större. Ofta brukar ansvarstagandet öka i samband med delägarskap och det är minst lika viktigt att hela företaget lyckas som den enskilda prestationen. 

-      Familjekänslan

Jag var inne på det innan att teamet på ett startup blir som en familj och det är verkligen sant. För att en startup ska lyckas så behöver alla som arbetar i företaget ge 100% engagemang och energi vilket ofta betyder långa arbetsdagar. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv flyter då nästan samman och arbetslivet/startupen blir en del av privatlivet och likaså teamet blir som en familj. Det är en fantastisk känsla. 

-      Känna att man påverkar

När man arbetar i en startup eller ett mindre företag betyder din insats mycket för bolaget och det märks direkt när man gjort något bra. Det syns direkt på intäkter, resultat eller kundrelationer. Feedbacken på sitt arbete kommer direkt och är märkbar till skillnad från om man arbetar i ett större företag, som t.ex. Volvo LV och jobbar på produktionslinjen, där det blir svårt att se hur sitt arbete påverkar Volvo LV som helhet.

Det finns många fler fördelar men detta tycker jag är de viktigaste. 


Nackdelar med en startup

Nu till det tråkiga men självklart en realitet, de mindre attraktiva delarna av att arbeta i en startup. De är många och riktigt tunga. Inget företag har en spikrak väg till framgång och det tar ofta tid och många hinder att överkomma för att lyckas med att starta ett företag. De hinder och problem man springer på har en förmåga att slå personligt hårdare på personer i ett startup företag än i ett större företag. Det beror så klart på att ett större företag har finansiella resurser som gör att de kan stå emot några kämpiga år och fortfarande betala ut löner och behålla kontor, personal, tjänstebilar mm. Men även hinder och problem i den enskilda prestationen i ett större företag kan undantas och det påverkar inte i lika stor utsträckning som i det mindre företaget. 
De 3 största nackdelarna som jag ser det kommer här: 

-      Finansiell osäkerhet

Ett startup företag har i de flesta fall begränsade finansiella resurser vilket gör att man inte är säker på att företaget överlever över tid. Det innebär också att lönen inte är den bästa i startups utan ofta ganska låg och istället erbjuds delägarskap vilket som nämnt innan är bra men blir det inte succé blir det en utebliven ersättning. 

-      Ansvarets tunga börda

I en startup så ligger stort ansvar på de individer som anställs eller grundar företaget det är på dessa personer allt hänger. Det går inte att skylla på någon annan eller glida på kollegor, allt syns. Det innebär att pressen som man känner när man arbetar i en startup på att leverera kan kännas överväldigande och kanske även övermäktigt. Det kan till och med framkalla låsningar i att prestera. Man känner också ett ansvar för alla de andra i teamet som är där på samma villkor och man vill självklart inte vara den som sabbar för någon annan. Det är en tung börda att känna.  

-      Inte veta vad man ska göra för att lyckas

Vägen till framgång är inte spikrak och i en startup innebär det att man behöver ändra sätt man arbetar på eller sitt erbjudande eller sin marknadsföring mm. Det är dock inte självklart vilken den rätta vägen är och det är ofta inte självklart ens för ledaren av företaget vilken väg som är rätt utan man är tvungen att prova. Det kan kännas otroligt frustrerande och jobbigt att ändra utan att veta att det man ändrar är rätt. Men har man uthållighet och ork burkar denna puck lösa sig. 


Väger fördelarna tyngre än nackdelarna i ett startup?

För mig är svaret självklart att ”JA” fördelarna väger tyngre än alla nackdelar man kan hitta. Men det passar långt ifrån alla. Ska man ge sig in i en startup eller starta ett företag bör man ta sig en funderare på om det är något som kommer att passa för en personligen. Kommer det att passa den livsstil man har och kommer det fungera för familjen mm. 

Det är svåra beslut.

Är det något jag har glömt eller ser du på det på ett annat sätt. Kommentera gärna. 


söndag 17 juni 2018

Är det svårt att starta företag? 5 tips för att lyckas.Många tror jag har en uppfattning om att det är svårt att starta företag, verkligenheten skulle jag säga är något annat. 

Jag har startat flera företag och processen att starta företag är inte det som är svårt. I Sverige är det lätt att komma igång och verksamt.se har gjort det så lätt det bara går att faktiskt komma igång. Och vill man göra det ännu enklare går det utmärkt att köpa ett lagerbolag. Då slipper man allt krångel med att registrera företaget och anordna alla papper som krävs. Dock kostar det extra jämfört med att registrera bolaget själv. 

Det som dock är svårt är att få ett företag att bli framgångsrikt. Det kräver mycket energi och engagemang.
Ofta är det inte affärs iden som gör att ett företag går i konkurs eller läggs ned utan det är att orket att hålla det uppe förvinner enligt min erfarenhet. Affärsideer kan man förändra och förfina men när personerna i bolaget tappar ork och engagemang är man på en snabb väg utför. 


5 tips för att skapa ett hållbart framgångsrikt företag. 

1.    Starta i rätt skala

När man väl startar företag upplever jag att många tror att man ska erövra världen dag 1. Det är bra att ha höga ambitioner men starta med att få affären att fungera i liten skala på ett fokuserat område/kund. Se till att du klarar av att leverera och hålla den kvalite som behövs för att behålla kunden och göra den till en ambasadör.  

2.    Fokusera på kunden

Se till att lyssna på kunden! Det är faktiskt kunden som gör att ditt företag kommer att överleva och vårda kunden därefter. Man blir bara bättre av att lyssna på kundens klagomål, ta de till dig så att ditt företag utvecklas. Det är det enda sättet att förbättra din produkt/tjänst. 

3.    Sälj!

Utan intäkter kommer ditt företag att gå under hur du än vrider på det. En av de första råden jag fick var sälj först och fokusera på resten sen. Det är ett av de bästa råden jag har fått. För att du ska veta vad kunderna faktiskt vill ha måste du börja med att ha en kund och det får du bara genom att sälja. Fortsätt sedan att sälja hela tiden även när det går riktigt bra och kunderna letar upp dig så behöver man fortsätta sälja för att hitta nästa kund, och nästa och nästa osv. Leverans delen brukar lösa sig per automatik. Bättre att tacka nej eller sätta kunder på vänte lista än att du inte har några inkommande affärer alls. 

4.    Bygg rätt team

När du startat verksamheten och ska börja expandera så behövs det fler människor i företaget. Var noga med att anställa rätt människor. Detta är ofta en företags dödare, att anställa fel. Mitt tips är att fokusera på gemensamma värderingar och hitta någon som brinner nästan lika mycket för ditt företag som du gör. Att starta företag kräver otroligt engagemang även från de anställa. 

5.    Håll i kostnaderna

Under hela denna processen med att få en verksamhet på fötter så behöver du ha den småländska snålheten i bakhuvudet. Ta endast kostnader som är vitala för företaget och ta de investeringar som ger mest bang for the buck. Allt annat måste vänta eller avböjas. Vidare inlägg kring detta ämne kommer. 

fredag 15 juni 2018

Snart är det dags igen – Val i SverigeEtt av de första inläggen här på finansgrubbel handlade delvis om valet 2014. 
Jag hade då en teori om att det skulle bli ett omval och att Socialdemokrater och Moderater gemensamt skulle bilda regering. Men ack så fel jag fick. Även om jag fortfarande tror att det hade varit en bra ide och genomförbart. 
Rent politiskt så har moderater och socialdemokrater aldrig stått så nära varandra som de gör nu. Idag när alla partier vänder kappan efter vinden för att få ihop så många röster i de stora folkgrupperna som möjligt finns det ingen plats kvar för ideologierna

Såg på partiledardebatten från Örnsköldsvik där alla utom Ebba Busch Thor var medverkande. Det är skrämmande hur vaga och lama man är i alla typer av debatter där det mesta handlar om pajkastning istället för att stå upp för något. Den enda personen som faktiskt vågade stå fast vid sin ståndpunkt trots mycket kritik var Gustav Fridolin som vågade stå på sig kring flygskatten.
Resterande tycker jag är så intetsägande att det blir ointressant. Att vara partiledare måste innebära att stå för någonting och det glöms bort.

Utfall val 2018


Utfallet av valet 2018 känns otroligt osäkert där det inte skulle vara förvånande om SverigeDemokraterna skulle bli Sveriges största pari vilket i sig är skrämmande! Precis som 2014 tror jag att den bästa utgången skulle vara om Socialdemokraterna skulle bilda regering med Moderater. Men det känns tyvärr långt bort på grund av den historiska konkurrensen partierna mellan.
Kristdemokraterna tror jag inte kommer få de stödröster som behövs för att ta sig över 4% sträcket då min teori är att stödröstarna kommer att känna att det är en röst som inte kommer att ge något resultat. 

Oavsett varje partis utgång kommer det skapa ett osäkert länge i svensk politik igen då den regering som bildas kommer att bli en svag minoritetsregering då jag inte tror att någon kommer vilja bilda regering med SverigeDemokraterna.

Om man ser på finland som även de hade ett högerextremistiskt pari som tog stora röstandelar så bjöd man in de när de var små och bildade regering. Utfallet blev att partiet inte fick igenom några av de frågor kring invanding som de hade lovat och partiet har sedan dess tappat anhängare. Jag är övertygad om att liknande utfall hade uppnåtts om man tagit in SverigeDemokraterna att bilda regering antingen 2014 eller 2010 då de fortfarande var relativt små. Nu har det tåget passerat och SverigeDemokraterna är smarta nog att inse att de inte vill hamna i den sitsen.

Utfall = Rödgrön minoritetsregering 


Sammanfattningsvis är min hypotes att Sverige hamnar i samma läge som man gjorde 2014 och samma utfall sker, dvs en svag rödgrön minoritetsregering med SverigeDemokraterna som vågmästare.
Tråkigt för Sverige som inte kommer kunna bedriva någon effektiv politik. Inte konstigt att folk tappar intresset för politiken! 

tisdag 12 juni 2018

Bolåneutmanarna poppar efter varandra - Stabelo, Enkla, HypotekFör ett tag sedan skrev jag om Stabelo som bolåneutmanare och fördelar och nackdelar som kommer med denna nya typ av bolån. Läs mer om Stabelo i det blogginlägget här.
Sedan dess har det dessutom pratats om Enkla och Hypotek som nya bolåneutmanare med liknande upplägg.
Det gemensamma för alla tre är att de erbjuder mycket längre räntor än de traditionella bankerna genom att de skapar olika typer av finansiella instrument av deras bolåneportfölj istället för att låna upp kapital för att sedan låna ut till privat kunder vilket gör att de kan sänka sina kostnader.
Utöver det har de i största möjliga mån digitalaiserat hela kundprocessen vilket gör att overhead kostnaderna sjunker drastiskt.
Den sista delen är att de endast accepterar bolån som är lågt procentuellt belånade. Enkla bolån

Mest har det pratats kring Enkla som även har absolut lägst ränta - 0,95 %. Det är dock inte helt jämförbart då bolån via Enkla är bundna i 2 år. För vissa kanske det låter som att det är mycket bättre att låsa räntan i 2 år till 0,95 % jämfört med rörliga lån som är runt 1,2 % men man bör ta sig en riktig funderare om man binder upp sitt lån i 2 år via Enkla. Dels så pekar mycket på att räntan kommer att stiga till betydligt högre nivåer om 2 år vilket gör att när man ska förlänga sitt lån behöver man kalkylera med högre kostnad för sina bolån. Utöver det är det viktigt att förstå att Enkla inte kan garantera att de kan förlänga ditt bolån när den dagen kommer. 

Stabelo nr 1

Ur mitt perspektiv verkar Hypotek och Stabelo vara de mest seriösa aktörerna av de tre nämnda.
Skulle jag själv söka om bolån skulle jag vända mig till Stabelo i första hand.

Det jag tycker är riktigt intressant med alla dessa bolåneutmanarna som har kunder som står i kö är att de flesta av de som söker sig till Stabelo, Enkla och Hypotek sannolikt skulle kunna förhandla med sin nuvarande bank om att sänka sina räntor markant och då slipper man krångel med flytt av bolån och alla risker som finns med de nya aktörerna.


Min teori är att det inte dröjer många år innan någon av storbankerna köper upp någon av utmanarna.söndag 7 januari 2018

Första affären på åretUnder första veckan lyckades jag även med konststycket att genomföra min första affär för året.
Jag köpte XACT BEAR 2!
 
Nu till det intressanta; varför?
Jag hörde för ett tag sedan om en strategi som heter Dual momentum. Se en bra video om denna strategi här:
Egentligen är det simpel momentum strategi men som bör användas som ett riktning för var man bör investera under olika perioder.
Jag började med backtracka lite på OMXs 30 och 12 månaders SMA har historiskt givit bra indikationer på när trenden är bruten. 


Enligt denna simpla momentum strategi bröts trenden december 2017 vilket gjorde att jag i början av detta året tog beslut om att gå kort OMXS30.

Man kan lätt säga att det inte varit den bästa investeringen kortsiktigt men min plan är att följa denna strategi vilket betyder att jag som tidigast kommer att gå ur denna position den 1 februari 2018.

När något är sunt och historiskt bevisat är det värt att försöka genomföra.