onsdag 11 november 2015

Lindab en leverantör av produkter och tjänster som ska hjälpa till med förenkling av byggen samt förbättring av inomhusmiljöer. 
Grunden till Lindab lades redan 1959 i Grevie utanför Båstad och bolaget har fortfarande kvar sitt huvudkontor där. 
Sedan 1959 har Lindab expanderat till 32 länder och omsätter över 7 miljarder kr per år. 
Lindab har målsättningen att växa mellan 5-8 procent per år med en rörelsemarginal på 10%. Det kan man konstatera att de inte lyckats med senaste åren. 2015 ser visserligen bättre ut än på länge men det är en bit kvar om man bortser från valutapåverkan. 
På ägarsidan hittar man Sven Hagströmmers investmentbolag Creades som största ägare med lite mer än 10 % av kapitalet och rösterna. Creades har uttryckt en önskan om att stycka Lindab i två bolag vilket har tillbakavisats av framför allt nuvarande styrelseordföranden. Men i samband med nästa årsstämma så finns nog möjligheten att ordföranden byta ut. Detta är ännu mer sannolikt då det ryktas om att Lannebo fonder som är näst största ägaren är på väg att haka på Creades idé om styckning. 

När jag har räknat på Lindab har jag varit mycket konservativ i mina antaganden i och med att historiken visar att man inte har nått sina mål tidigare. Dock tror jag att man kan lyckas växa ca 4 procent per år närmaste 10 åren och nå rörelsemarginaler på nära 7 procent. 

Aktiebolag Lindab
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  4 618 084 911 kr
P/E nästa år 9,4
Direktavkastning 1,82%
Aktiekurs 60,5
Riktkurs 84,74
Säkerhetsmarginal 29%
Potentiell uppsida 40%
Dagens datum 15-11-11Den värderingen jag får på bolaget tycker jag är intressant och jag kan tänka mig att inhandla en position om aktiens kräftgång fortsätter ned mot 55-50 kr per aktie. 

tisdag 10 november 2015

Dubbelkoll, felsökning och korrigering

Igår satt jag och gjorde lite företagsanalyser och använde mig av min kassaflödesmodell. Jag började se en tendens av att mina resultat gav väldigt positiva riktkurser vilket kändes konstigt. Det fick mig att börja ställa mig skeptisk till mina analyser och jag påbörjade en felsökning i mina aktieanalys modeller.

Föga förvånande hittade jag ett betydande fel i min kassaflödesmodell vilket fick stort utslag på riktkurserna.

Nedan följer de riktkurser som egentligen borde ha publicerats här på Finansgrubbel.


Aktiebolag Cavotec
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  2 118 729 960 kr
P/E nästa år 15,5
Direktavkastning 1,63%
Aktiekurs 27
Riktkurs 26,65
Säkerhetsmarginal -1%
Potentiell uppsida -1%
Dagens datum 15-09-18


Aktiebolag Alimak
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  3 736 892 426 kr
P/E nästa år 14,9
Direktavkastning -
Aktiekurs 86,25
Riktkurs 103,60
Säkerhetsmarginal 17%
Potentiell uppsida 20%
Dagens datum 15-10-05

Aktiebolag Bufab
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  1 714 973 985 kr
P/E nästa år 9,5
Direktavkastning 3,33%
Aktiekurs 45
Riktkurs 68,86
Säkerhetsmarginal 35%
Potentiell uppsida 53%
Dagens datum 15-10-20


Skillnaden i riktkurser är markant och jag blir besviken på mig själv att jag inte hittat detta felet innan. 
Men jag antar att det enda sättet att lära sig är genom att göra, dubbelkolla, felsöka och korrigera. 
Jag grämer mig över att jag köpt aktier efter att ha gjort dessa aktieanalyser och sedan behöva inse att jag tagit beslut på felaktig information som jag skapat. 
Risken i de positioner jag tagit, dvs i Bufab och Alimak, har för mig ökat och jag kommer nu att överväga om jag ska realisera mina positioner. 
Även med korrigeringen så känns Bufab som ett bolag med rimlig värdering och hygglig potential men jag ska uppdatera alla dessa analyser inom kort då deras kvartalsrapporter har publicerats nyligen. lördag 7 november 2015

Finansiell risk

Tänkte diskutera hur man ser på finansiell risk och primärt för aktier.

Idag används riskmåttet standardavvikelse eller även kallat volatilitet för att mäta finansiell risk, ju högre volatilitet desto högre risk och vise versa.  Standardavvikelse mäts som avvikelsen i förhållande till medelvärdet i.

Nedan följer ett lätt räkneexempel på hur man räknar fram standardavvikelse.

En tillgång har följande pris 5 dagar; 4, 5, 3, 6, 7.
Medelvärdet är blir då; (4+5+3+6+7)/5 = 5
Standardavvikelsen beräknas sedan enligt följande:
(4-5)^2 = 1
(5-5)^2 = 0
(3-5)^2 = 4
(6-5)^2 = 1
(7-5)^2 = 4

(1+0+4+1+4)/5 = 2

2 = 1,41

Standardavvikelsen är då 1,41.


Är detta är bra mått på risk?
För att besvara det bör man först och främst fråga sig själv vad risk står för och vad risken är.
Risken man utsätter sig för vid investeringar är kapitalförlust, rättare sagt permanent kapitalförlust.
Om du investerar i t.ex. en aktie A så borde det inte spela någon roll för den långsiktiga investeraren om priset på sin tillgång fluktuerar kraftigt under vissa perioder så länge tillgången långsiktigt är värd mer eller lika mycket som inköpspriset eller att du får avkastning i t.ex. utdelning under perioden.
För den kortsiktiga investeraren som dessutom är belånad förstår jag varför standardavvikelse kan vara relevant då man behöver kapitalet i en närliggande framtid samt att om man har belånat innehavet kan tvingas tvångslikvidera innehavet. Men för den långsikte investeraren borde standardavvikelse vara ett dåligt mått på finansiell risk.

Vad är ett bättre mått på risk?
Jag anser att det således borde vara bättre att mäta sannolikhet för konkurs istället för standardavvikelse som finansiellt riskmått.

Slutsatsen jag drar från detta är att det för den långsiktiga investeraren är mer fördelaktigt att investera i tillgångar med hög volatilitet som teoretiskt borde ha en högre riskpremie än att investera i bolag som har låg volatilitet.
Självklart måste fortfarande den grundläggande analysen om risken för permanent kapitalförlust genomföras för att skilja bolagen som har hög volatilitet men låg risk för konkurs och de med hög volatilitet som faktiskt har en hög sannolikhet för konkurs.