onsdag 21 oktober 2015

Spännande värdering på Bufab

Bufab är ett handelsföretag som har nischat in sig på C-parts till tillverkningssektorn. C-parts är dom minsta delarna i en tillverkningsprocess dvs muttrar, skruvar osv. Enligt Bufab är C-parts den delen som har högst andel indirekta kostnader i förhållande till direkta kostnader när det kommer till de olika tillverkningsdelarna.
Bufab kan genom en helhetslösning för C-parts minska totalkostnaden för sina kunder genom stordrift och effektivisering.


Bufab startade 1977 i Småland och har sedan växt organiskt och genom förvärv till att vara en internationell aktör om omsatte 2014 nära 2,2 miljarder kronor.
I början av 2014 börsnoterades bolaget m
en har sedan dess inte haft någon lysande börsresa utan handlas idag till under introduktionskursen.

Bolaget själv delar upp sina affärsområden i Sverige och International. Den svenska delen har haft minskande omsättning medan internationella delen har växt kraftigt. Det har tagit ganska hårt på rörelsemarginalen då den svenska delen har haft mycket högre marginaler än den internationella.

Bufab har en uttalad strategi att förvärva nya bolag och genomförde bland annat i början av 2015 ett förvärv av ett franskt bolag. Man har genom åren varit duktiga på att hitta bra förvärv för verksamheten och jag tror detta kommer att fortsätta.

Jag har gjort en snabb kassaflödesanalys och tycker att denna aktie ser lågt värderad ut.

Aktiebolag
Bufab
Lista
Mid Cap Stockholm
Börsvärde
 1 714 973 985 kr
P/E nästa år
9,5
Direktavkastning
3,33%
Aktiekurs
45
Riktkurs
86,26
Säkerhetsmarginal
48%
Potentiell uppsida
92%
Dagens datum
15-10-20


Det som också lockar i detta bolag är att Lannebo fonder är största ägare samt att Didner och Gerge också är bland de större ägarna och dessutom har ökat deras innehav under sommaren.

Under onsdagen har även jag handlat en mindre post i bolaget.

Den 23 oktober kommer Q3 rapporten vilket jag ser fram emot och min bild är att samma trend som under Q2 kommer fortsätta med god tillväxt internationellt och fortsatt minskad efterfråga i Sverige.torsdag 15 oktober 2015

Första aktieköpet på över 1 år

Köpte under onsdagen och torsdagen aktier i Alimak som jag tidigare skrev en kort analys på. 

Det är en mindre andel av den totala portföljen som idag består av mestadel likvida medel. 
Horisonten på min portfölj är 10 år och jag kommer successivt öka andelen aktier närmaste 2-5 åren då jag är av uppfattningen att börsen kommer att falla kraftigt under denna period. Dock kommer det alltid finnas bra bolag att köpa till rimligt pris vilket jag tror Alimak är. 

Anledningen till varför detta är första köpet på över 1 år är att jag inte känt att jag haft tid att engagera mig i aktiehandel på ett tag och att jag generellt sätt tycker att börsen är övervärderad. 

Reflektioner om upplösandet av DÖ

Att KD på sin partistämma beslutade om att överge DÖ kom som en chock och nu öppnas nya möjligheter på den politiska spelplanen i Sverige.

DÖ som innebar att minoritetsregeringen bland annat skulle få igenom sin budget utan motstånd från oppositionen är nu över och det har skapat oroligheter för kommande höstbudget beslut.

Personligen tycker jag att det är bra att DÖ frångicks då min inställning är att majoritetsbeslut bör tas i riksdagen i alla frågor som faktiskt var grundtanken med att ha en riksdag.

En riksdag ska representera Sveriges befolkning och då vi lever i en demokrati bör beslut tas med majoritet dvs. minst 50 % av rösterna. Det som DÖ gav upphov till var att en minoritet dvs. mindre än 50 % av Sveriges befolkning fick genomföra sin politik utan aktiv opposition.
Det som jag hoppas kommer att bli fortsättningen på detta utspel är att beslut kommer att fattas i riksdagen med en majoritet och det innebär att antingen så finner man blocköverskridande överenskommelser eller så kommer SD att få agera vågmästare.

Om vi går igenom SD som vågmästare så skulle det sannolikt innebära att alliansen kommer få fler motioner igenom med stöd från SD vilket avskräcker många. Men det som egentligen avskräcker med SDs politik är deras migrationspolitik som aldrig skulle gå igenom med tanke på att varken alliansen eller de rödgröna anser att det är en god väg framåt.
Det politiska landskapet skulle kunna ritas om i det fall politiker är modiga nog att stå för de grunder man har kandiderat för. Om alla riksdagspolitiker faktiskt skulle våga rösta enligt egen uppfattning, som i grunden ska representera Sveriges befolkning i helhet, bör motioner från både rödgrönsida och alliansens sida kunna gå igenom. Det skulle i sin tur betyda att Sverige faktisk skulle bli fullt demokratiskt.

Dock är det tyvärr inte så simpelt som jag vill framställa detta utan det måste beslutas om en budget som ska innefatta alla de förslag och motioner som ska genomföras och som då ska röstas igenom med en majoritet vilket inne kommer bli så lätt. Om förslagen som gått igenom med olika kombinationer av partier eller riksdagspolitiker kommer det att bli svårt att få en majoritet när en viss politiker kanske endast fått igenom ett fåtal av sina motioner och inget parti skulle ha varit fullt nöjd.
Å andra sidan är faktiskt fallet så att inget parti är helt nöjd i samband med en budget heller då man ofta har fått kompromissa en hel del då inget parti har egen majoritet.  


måndag 5 oktober 2015

Alimak, intressant nykomling

2015 har bjudit på ett varierat börsklimat med hög volatilitet. Trots detta har börsnoteringarna haglat ner på Stockholms börsen och det är svårt att hinna med att följa alla dessa bolag. 
Jag tänkte därför ge mig på en kort analys av en nykomling, nämligen Alimak. 

Alimak är en global industrikoncern speciallicerad på hissar. Bolaget själva delar in kundsegmeneten enligt; construction, industrial, rental och after sales. Under andra kvartalet 2015 stod after sales för 32% av intäkterna och stod för 59 % av rörelseresultatet. After sales segmentet består av reparationer, service och uppgraderingar av befintliga hissar och vertiallösningar. Jag gillar skarpt detta segment då det är hög marginal och en stor del after sales innebär att befintliga kunder återkommer och fortsätter vara kunder för en längre tidsperiod. Dessutom brukar after sales vara mindre konjukturberoende då man inte kan vänta eller bortse från service då det säkerheten i hissarna är vital. 
Det är självklart viktigt att få in nya uppdrag och växa men för Alimaks del kan man ta första uppdragen till lägre marginal för att senare höga marginalen i service avtalen. 
Det segmentet där jag tror man ligger fel är inom industrial där man är kraftigt exponerad mot olja och gas sektorn. Jag är av uppfattningen att detta segment kommer få det tufft med nya energilösningar som kommer på marknaden och vidare den ökande medvetenheten om hållbarhet. 

 
Jag har gjort en kassaflödesanayls och kommit fram till en riktkurs på 119 kr per aktie. 
Alimak har som mål att växa med 10% per år och ha en rörelsemarginal på 17 %. 
Första halvåret växte Alimak med 27% och order ingången ökande med 30% samtidigt som man uppnådde en rörelsemarginal på 17% före jämförelsestörande poster. 

I min kassaflödesanayls har jag räknat på att Alimak kan hålla 10% rörelsemarginal långsiktigt och topps på 12 % vidare att man inte når 10% tillväxt förutom under 2015 då man lyckas växa med 20 %. Aktiebolag
Alimak
Lista
Mid Cap Stockholm
Börsvärde
P/E nästa år
14,9
Direktavkastning
-
Aktiekurs
86,25
Riktkurs
119,63
Säkerhetsmarginal
28%
Potentiell uppsida
39%
Dagens datum
15-10-05

Jag har också ökat mitt avkastningskrav för att kompensera för den kraftiga belåning som finns i bolaget. 

Sammantaget tycker jag att Alimak är ett intressant bolag och det faktum att Lannebo innehar en corner samt att dom ytterligare ökade sin position under september får mig att tycka detta bolag är värt en genomsyn. 

Jag har i skrivande stund inte köpt några aktier i bolaget men kommer noga överväga detta.