tisdag 1 december 2015

Förvärv i Bufab och felaktiga analyser

Bufab som jag tidigare har skrivit om genomförde i slutet av November ett förvärv av det brittiska bolaget Apex Stainless som är specialiserat på fästelement i rostfritt stål. 
Förvärvet mottogs av jubel av aktiemarknaden och Bufabs aktie rusade med 10 % i samband med meddelandet av detta bolag. 
Enligt mig är detta med rätta då man förvärvar ett bolag som omsätter ca 300 MSEK på årsbasis med en EBIT marginal på väl över 15 %. Prislappen som Bufab betalar för Apex Stainless känns billig och detta förvärv kommer sannolikt att medföra ytterligare lite synergier vilket gör detta till ett lysande förvärv för Bufab. 

Jag har nedan uppdaterad min analys och fortfarande tycker jag att det finns potential kvar i Bufab. 

Aktie Bufab
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  2 019 858 249 kr
P/E nästa år 10,9
Direktavkastning 2,83%
Aktiekurs 53
Riktkurs 68,17
Säkerhetsmarginal 22%
Potentiell uppsida 29%
Dagens datum 15-11-30Vidare har jag sålt mitt innehav i Alimak. Jag gjorde en felaktig analys av Alimak och fick fram felaktiga riktkurser och när det nya riktkurserna kom fram kändes Alimak inte lika intressant längre.
Det blev en liten vinst på affären men inte alls en sådan affär som jag vill göra. 


onsdag 11 november 2015

Lindab en leverantör av produkter och tjänster som ska hjälpa till med förenkling av byggen samt förbättring av inomhusmiljöer. 
Grunden till Lindab lades redan 1959 i Grevie utanför Båstad och bolaget har fortfarande kvar sitt huvudkontor där. 
Sedan 1959 har Lindab expanderat till 32 länder och omsätter över 7 miljarder kr per år. 
Lindab har målsättningen att växa mellan 5-8 procent per år med en rörelsemarginal på 10%. Det kan man konstatera att de inte lyckats med senaste åren. 2015 ser visserligen bättre ut än på länge men det är en bit kvar om man bortser från valutapåverkan. 
På ägarsidan hittar man Sven Hagströmmers investmentbolag Creades som största ägare med lite mer än 10 % av kapitalet och rösterna. Creades har uttryckt en önskan om att stycka Lindab i två bolag vilket har tillbakavisats av framför allt nuvarande styrelseordföranden. Men i samband med nästa årsstämma så finns nog möjligheten att ordföranden byta ut. Detta är ännu mer sannolikt då det ryktas om att Lannebo fonder som är näst största ägaren är på väg att haka på Creades idé om styckning. 

När jag har räknat på Lindab har jag varit mycket konservativ i mina antaganden i och med att historiken visar att man inte har nått sina mål tidigare. Dock tror jag att man kan lyckas växa ca 4 procent per år närmaste 10 åren och nå rörelsemarginaler på nära 7 procent. 

Aktiebolag Lindab
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  4 618 084 911 kr
P/E nästa år 9,4
Direktavkastning 1,82%
Aktiekurs 60,5
Riktkurs 84,74
Säkerhetsmarginal 29%
Potentiell uppsida 40%
Dagens datum 15-11-11Den värderingen jag får på bolaget tycker jag är intressant och jag kan tänka mig att inhandla en position om aktiens kräftgång fortsätter ned mot 55-50 kr per aktie. 

tisdag 10 november 2015

Dubbelkoll, felsökning och korrigering

Igår satt jag och gjorde lite företagsanalyser och använde mig av min kassaflödesmodell. Jag började se en tendens av att mina resultat gav väldigt positiva riktkurser vilket kändes konstigt. Det fick mig att börja ställa mig skeptisk till mina analyser och jag påbörjade en felsökning i mina aktieanalys modeller.

Föga förvånande hittade jag ett betydande fel i min kassaflödesmodell vilket fick stort utslag på riktkurserna.

Nedan följer de riktkurser som egentligen borde ha publicerats här på Finansgrubbel.


Aktiebolag Cavotec
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  2 118 729 960 kr
P/E nästa år 15,5
Direktavkastning 1,63%
Aktiekurs 27
Riktkurs 26,65
Säkerhetsmarginal -1%
Potentiell uppsida -1%
Dagens datum 15-09-18


Aktiebolag Alimak
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  3 736 892 426 kr
P/E nästa år 14,9
Direktavkastning -
Aktiekurs 86,25
Riktkurs 103,60
Säkerhetsmarginal 17%
Potentiell uppsida 20%
Dagens datum 15-10-05

Aktiebolag Bufab
Lista Mid Cap Stockholm
Börsvärde  1 714 973 985 kr
P/E nästa år 9,5
Direktavkastning 3,33%
Aktiekurs 45
Riktkurs 68,86
Säkerhetsmarginal 35%
Potentiell uppsida 53%
Dagens datum 15-10-20


Skillnaden i riktkurser är markant och jag blir besviken på mig själv att jag inte hittat detta felet innan. 
Men jag antar att det enda sättet att lära sig är genom att göra, dubbelkolla, felsöka och korrigera. 
Jag grämer mig över att jag köpt aktier efter att ha gjort dessa aktieanalyser och sedan behöva inse att jag tagit beslut på felaktig information som jag skapat. 
Risken i de positioner jag tagit, dvs i Bufab och Alimak, har för mig ökat och jag kommer nu att överväga om jag ska realisera mina positioner. 
Även med korrigeringen så känns Bufab som ett bolag med rimlig värdering och hygglig potential men jag ska uppdatera alla dessa analyser inom kort då deras kvartalsrapporter har publicerats nyligen. lördag 7 november 2015

Finansiell risk

Tänkte diskutera hur man ser på finansiell risk och primärt för aktier.

Idag används riskmåttet standardavvikelse eller även kallat volatilitet för att mäta finansiell risk, ju högre volatilitet desto högre risk och vise versa.  Standardavvikelse mäts som avvikelsen i förhållande till medelvärdet i.

Nedan följer ett lätt räkneexempel på hur man räknar fram standardavvikelse.

En tillgång har följande pris 5 dagar; 4, 5, 3, 6, 7.
Medelvärdet är blir då; (4+5+3+6+7)/5 = 5
Standardavvikelsen beräknas sedan enligt följande:
(4-5)^2 = 1
(5-5)^2 = 0
(3-5)^2 = 4
(6-5)^2 = 1
(7-5)^2 = 4

(1+0+4+1+4)/5 = 2

2 = 1,41

Standardavvikelsen är då 1,41.


Är detta är bra mått på risk?
För att besvara det bör man först och främst fråga sig själv vad risk står för och vad risken är.
Risken man utsätter sig för vid investeringar är kapitalförlust, rättare sagt permanent kapitalförlust.
Om du investerar i t.ex. en aktie A så borde det inte spela någon roll för den långsiktiga investeraren om priset på sin tillgång fluktuerar kraftigt under vissa perioder så länge tillgången långsiktigt är värd mer eller lika mycket som inköpspriset eller att du får avkastning i t.ex. utdelning under perioden.
För den kortsiktiga investeraren som dessutom är belånad förstår jag varför standardavvikelse kan vara relevant då man behöver kapitalet i en närliggande framtid samt att om man har belånat innehavet kan tvingas tvångslikvidera innehavet. Men för den långsikte investeraren borde standardavvikelse vara ett dåligt mått på finansiell risk.

Vad är ett bättre mått på risk?
Jag anser att det således borde vara bättre att mäta sannolikhet för konkurs istället för standardavvikelse som finansiellt riskmått.

Slutsatsen jag drar från detta är att det för den långsiktiga investeraren är mer fördelaktigt att investera i tillgångar med hög volatilitet som teoretiskt borde ha en högre riskpremie än att investera i bolag som har låg volatilitet.
Självklart måste fortfarande den grundläggande analysen om risken för permanent kapitalförlust genomföras för att skilja bolagen som har hög volatilitet men låg risk för konkurs och de med hög volatilitet som faktiskt har en hög sannolikhet för konkurs.

onsdag 21 oktober 2015

Spännande värdering på Bufab

Bufab är ett handelsföretag som har nischat in sig på C-parts till tillverkningssektorn. C-parts är dom minsta delarna i en tillverkningsprocess dvs muttrar, skruvar osv. Enligt Bufab är C-parts den delen som har högst andel indirekta kostnader i förhållande till direkta kostnader när det kommer till de olika tillverkningsdelarna.
Bufab kan genom en helhetslösning för C-parts minska totalkostnaden för sina kunder genom stordrift och effektivisering.


Bufab startade 1977 i Småland och har sedan växt organiskt och genom förvärv till att vara en internationell aktör om omsatte 2014 nära 2,2 miljarder kronor.
I början av 2014 börsnoterades bolaget m
en har sedan dess inte haft någon lysande börsresa utan handlas idag till under introduktionskursen.

Bolaget själv delar upp sina affärsområden i Sverige och International. Den svenska delen har haft minskande omsättning medan internationella delen har växt kraftigt. Det har tagit ganska hårt på rörelsemarginalen då den svenska delen har haft mycket högre marginaler än den internationella.

Bufab har en uttalad strategi att förvärva nya bolag och genomförde bland annat i början av 2015 ett förvärv av ett franskt bolag. Man har genom åren varit duktiga på att hitta bra förvärv för verksamheten och jag tror detta kommer att fortsätta.

Jag har gjort en snabb kassaflödesanalys och tycker att denna aktie ser lågt värderad ut.

Aktiebolag
Bufab
Lista
Mid Cap Stockholm
Börsvärde
 1 714 973 985 kr
P/E nästa år
9,5
Direktavkastning
3,33%
Aktiekurs
45
Riktkurs
86,26
Säkerhetsmarginal
48%
Potentiell uppsida
92%
Dagens datum
15-10-20


Det som också lockar i detta bolag är att Lannebo fonder är största ägare samt att Didner och Gerge också är bland de större ägarna och dessutom har ökat deras innehav under sommaren.

Under onsdagen har även jag handlat en mindre post i bolaget.

Den 23 oktober kommer Q3 rapporten vilket jag ser fram emot och min bild är att samma trend som under Q2 kommer fortsätta med god tillväxt internationellt och fortsatt minskad efterfråga i Sverige.torsdag 15 oktober 2015

Första aktieköpet på över 1 år

Köpte under onsdagen och torsdagen aktier i Alimak som jag tidigare skrev en kort analys på. 

Det är en mindre andel av den totala portföljen som idag består av mestadel likvida medel. 
Horisonten på min portfölj är 10 år och jag kommer successivt öka andelen aktier närmaste 2-5 åren då jag är av uppfattningen att börsen kommer att falla kraftigt under denna period. Dock kommer det alltid finnas bra bolag att köpa till rimligt pris vilket jag tror Alimak är. 

Anledningen till varför detta är första köpet på över 1 år är att jag inte känt att jag haft tid att engagera mig i aktiehandel på ett tag och att jag generellt sätt tycker att börsen är övervärderad. 

Reflektioner om upplösandet av DÖ

Att KD på sin partistämma beslutade om att överge DÖ kom som en chock och nu öppnas nya möjligheter på den politiska spelplanen i Sverige.

DÖ som innebar att minoritetsregeringen bland annat skulle få igenom sin budget utan motstånd från oppositionen är nu över och det har skapat oroligheter för kommande höstbudget beslut.

Personligen tycker jag att det är bra att DÖ frångicks då min inställning är att majoritetsbeslut bör tas i riksdagen i alla frågor som faktiskt var grundtanken med att ha en riksdag.

En riksdag ska representera Sveriges befolkning och då vi lever i en demokrati bör beslut tas med majoritet dvs. minst 50 % av rösterna. Det som DÖ gav upphov till var att en minoritet dvs. mindre än 50 % av Sveriges befolkning fick genomföra sin politik utan aktiv opposition.
Det som jag hoppas kommer att bli fortsättningen på detta utspel är att beslut kommer att fattas i riksdagen med en majoritet och det innebär att antingen så finner man blocköverskridande överenskommelser eller så kommer SD att få agera vågmästare.

Om vi går igenom SD som vågmästare så skulle det sannolikt innebära att alliansen kommer få fler motioner igenom med stöd från SD vilket avskräcker många. Men det som egentligen avskräcker med SDs politik är deras migrationspolitik som aldrig skulle gå igenom med tanke på att varken alliansen eller de rödgröna anser att det är en god väg framåt.
Det politiska landskapet skulle kunna ritas om i det fall politiker är modiga nog att stå för de grunder man har kandiderat för. Om alla riksdagspolitiker faktiskt skulle våga rösta enligt egen uppfattning, som i grunden ska representera Sveriges befolkning i helhet, bör motioner från både rödgrönsida och alliansens sida kunna gå igenom. Det skulle i sin tur betyda att Sverige faktisk skulle bli fullt demokratiskt.

Dock är det tyvärr inte så simpelt som jag vill framställa detta utan det måste beslutas om en budget som ska innefatta alla de förslag och motioner som ska genomföras och som då ska röstas igenom med en majoritet vilket inne kommer bli så lätt. Om förslagen som gått igenom med olika kombinationer av partier eller riksdagspolitiker kommer det att bli svårt att få en majoritet när en viss politiker kanske endast fått igenom ett fåtal av sina motioner och inget parti skulle ha varit fullt nöjd.
Å andra sidan är faktiskt fallet så att inget parti är helt nöjd i samband med en budget heller då man ofta har fått kompromissa en hel del då inget parti har egen majoritet.  


måndag 5 oktober 2015

Alimak, intressant nykomling

2015 har bjudit på ett varierat börsklimat med hög volatilitet. Trots detta har börsnoteringarna haglat ner på Stockholms börsen och det är svårt att hinna med att följa alla dessa bolag. 
Jag tänkte därför ge mig på en kort analys av en nykomling, nämligen Alimak. 

Alimak är en global industrikoncern speciallicerad på hissar. Bolaget själva delar in kundsegmeneten enligt; construction, industrial, rental och after sales. Under andra kvartalet 2015 stod after sales för 32% av intäkterna och stod för 59 % av rörelseresultatet. After sales segmentet består av reparationer, service och uppgraderingar av befintliga hissar och vertiallösningar. Jag gillar skarpt detta segment då det är hög marginal och en stor del after sales innebär att befintliga kunder återkommer och fortsätter vara kunder för en längre tidsperiod. Dessutom brukar after sales vara mindre konjukturberoende då man inte kan vänta eller bortse från service då det säkerheten i hissarna är vital. 
Det är självklart viktigt att få in nya uppdrag och växa men för Alimaks del kan man ta första uppdragen till lägre marginal för att senare höga marginalen i service avtalen. 
Det segmentet där jag tror man ligger fel är inom industrial där man är kraftigt exponerad mot olja och gas sektorn. Jag är av uppfattningen att detta segment kommer få det tufft med nya energilösningar som kommer på marknaden och vidare den ökande medvetenheten om hållbarhet. 

 
Jag har gjort en kassaflödesanayls och kommit fram till en riktkurs på 119 kr per aktie. 
Alimak har som mål att växa med 10% per år och ha en rörelsemarginal på 17 %. 
Första halvåret växte Alimak med 27% och order ingången ökande med 30% samtidigt som man uppnådde en rörelsemarginal på 17% före jämförelsestörande poster. 

I min kassaflödesanayls har jag räknat på att Alimak kan hålla 10% rörelsemarginal långsiktigt och topps på 12 % vidare att man inte når 10% tillväxt förutom under 2015 då man lyckas växa med 20 %. Aktiebolag
Alimak
Lista
Mid Cap Stockholm
Börsvärde
P/E nästa år
14,9
Direktavkastning
-
Aktiekurs
86,25
Riktkurs
119,63
Säkerhetsmarginal
28%
Potentiell uppsida
39%
Dagens datum
15-10-05

Jag har också ökat mitt avkastningskrav för att kompensera för den kraftiga belåning som finns i bolaget. 

Sammantaget tycker jag att Alimak är ett intressant bolag och det faktum att Lannebo innehar en corner samt att dom ytterligare ökade sin position under september får mig att tycka detta bolag är värt en genomsyn. 

Jag har i skrivande stund inte köpt några aktier i bolaget men kommer noga överväga detta.